הרשמה לשבת צ"ה בנים ללא ערכה

רישום לתוכנית שבת צבאות השם ללא קבלת ערכת השבת.

הרשמה אחת לכל המשפחה - אין צורך לבצע קניה נפרדת לכל ילד.

מחיר: 
20.00₪

אורו של משיח

077-4506770
oro770@gmail.com
פניה ישירה בוואטסאפ

אורו של משיח
צבאות השם

ליצירת קשר: